Announcements

09/04/2021

Zones 2 and 3 ESIA appendices

09/04/2021

Public Notice – Commencement of Asset Verification for Zone 2 and 3

09/04/2021

Public Notice – Record of Decision on LLWBSS for Zones 2 and 3

16/03/2021

TSEBISO MABAPI LE LIBAKA TSA BOCHABA LE NALANE TSE TLA ANGOA KE MORERO LE MORERO OA PHEPELO EA METSI MABALANE (LLWDP-II)

    Lekalana la Phepelo ea Metsi Mabalane a Lesotho (Lesotho Lowlands Water Supply Scheme Unit) le tlasa tsamaiso le tataiso ea Ofisi ea K’homishinara ea […]