TSEBISO MABAPI LE LIBAKA TSA BOCHABA LE NALANE TSE TLA ANGOA KE MORERO LE MORERO OA PHEPELO EA METSI MABALANE (LLWDP-II)

HERITAGE RESOURCES MANAGEMENT PROCESS FOR THE LESOTHO LOWLANDS WATER DEVELOPMENT PROJECT PHASE II (LLWDP II)
16/03/2021
EFA Draft Inception Report
06/04/2021

TSEBISO MABAPI LE LIBAKA TSA BOCHABA LE NALANE TSE TLA ANGOA KE MORERO LE MORERO OA PHEPELO EA METSI MABALANE (LLWDP-II)

[featured_image]
  • Version
  • Download 741
  • File Size 114.47 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16/03/2021
  • Last Updated 16/03/2021

TSEBISO MABAPI LE LIBAKA TSA BOCHABA LE NALANE TSE TLA ANGOA KE MORERO LE MORERO OA PHEPELO EA METSI MABALANE (LLWDP-II)

  

Lekalana la Phepelo ea Metsi Mabalane a Lesotho (Lesotho Lowlands Water Supply Scheme Unit) le tlasa tsamaiso le tataiso ea Ofisi ea K’homishinara ea Metsi le ralile morero oa kanetso ea metsi a hloekileng libakeng tsa mabalane. Moralo ona oa lekalana o anetsa metsi ka ho bokella le ho tlisa metsi ka bongata (Lesotho Lowlands Bulk Water Supply Scheme).

Lekalana le arotse libaka tsa Morero likoto (Zones) tse robeli (8). Tse ‘ne (4) tsa likoto tsena li behiloe boemong bo ka pele (priority). Tsona ke Sekoto sa Bobeli le sa Boraro se akaretsang metse ea Hlotse le Maputsoe le Sekoto sa Botšelela le sa Bosupa tse akeretsang metse ea Mafeteng le Mohale’s Hoek ho etsa leeto la bobelli la morero oa phepelo ea metsi mabalane (LLWDP-II).

’Muso oa Lesotho o fumane tšehetso ea lichelete ho tsoa ho Banka ea Lefatse. Chelete ena e tla sebelisoa libakeng tsa Hlotse le Maputsoe. Karolong ea Botšelela le Bosupa teng ho tlil’o sebelisoa chelete e tsoang Mokhatlong oa Linaha tse Kopaneng tsa Europo (European Union).

Lekalana la Phepelo ea Metsi Mabalane a Lesotho (Lesotho Lowlands Water Supply Scheme Unit) le tlasa tsamaiso le tataiso ea Ofisi ea K’homishinara ea Metsi le ralile morero oa kanetso ea metsi a hloekileng libakeng tsa mabalane. Moralo ona oa lekalana o anetsa metsi ka ho bokella le ho tlisa metsi ka bongata (Lesotho Lowlands Bulk Water Supply Scheme).

Lekalana le arotse libaka tsa Morero likoto (Zones) tse robeli (8). Tse ‘ne (4) tsa likoto tsena li behiloe boemong bo ka pele (priority). Tsona ke Sekoto sa Bobeli le sa Boraro se akaretsang metse ea Hlotse le Maputsoe le Sekoto sa Botšelela le sa Bosupa tse akeretsang metse ea Mafeteng le Mohale’s Hoek ho etsa leeto la bobelli la morero oa phepelo ea metsi mabalane (LLWDP-II).

’Muso oa Lesotho o fumane tšehetso ea lichelete ho tsoa ho Banka ea Lefatse. Chelete ena e tla sebelisoa libakeng tsa Hlotse le Maputsoe. Karolong ea Botšelela le Bosupa teng ho tlil’o sebelisoa chelete e tsoang Mokhatlong oa Linaha tse Kopaneng tsa Europo (European Union).

Tlhaloso ea Morero le Tšebetso

Hlotse le Maputsoe (libaka tsa Sekoto sa bobeli le boraro), ke litoropo tse ka sehlohong ka Leboea-bophirima ho Lesotho, tse bohole ba 83km le 73 km ho tloha motse-moholo Maseru, ka ho latellana. Tšebetso teng e akaretsa khaho ea makuka a metsi, tlhoekiso ea metsi, lipompo tsa tsamaiso ea metsi, libaka tsa ho pompa metsi, makuka a ho boloka metsi le marangrang a phepelo ea metsi.

Lekala la Metsi (Ministry of Water) le hirile Digby Wells Environmental ho etsa boithuto ka Libaka tsa Bochaba le tsa Nalane ho kenyeletsa le boithuto ka lintho tse neng le sebelisoa khale tse ka fumanoang ha ho chekoa fatše, boithuto ka masalla a liphoofolo tse neng li phela mehleng ea khale. Boithuto bona bo etsoa ho matlafatsa boithuto bo neng bo etsoe ba Kameho ea Tikoloho le Sechaba (ESIA).

Pokelletso ea Maikutloa Sechaba
Ho menoa batho bohle banang le kob’a bohali kapa ba nang le thahasello boithutong bona ho ngolisa mabitso a bona hore batle ba kenyeletsoe ha ho batloa maikutlo.

Ho tla etsoa litsebiso tsa hore na maikutlo a tla batloa neng le ka mekhoa efeng. Litsebiso tse joalo li tla etsoa ka mangolo, liphalatso maselinyaneng, libakeng tse ho il’o sebetsoa ho tsona le ka ho buisana le ba amehang ka mohala.

Maikutlo a tsoang ho batho ba amehang kapa ba nang le thahasello morerong ona a tla thusa hore ho etsoe liqeto tse nepahetseng ke ba ikarabellang le hore basebetsi ba Morero le Litsebi tse etsang boithuto bona ba be le tsebo e phethahetseng mabapi le litaba tsena. Ho fana ka maikutlo le ho fumana tlhakisetso, u ka iteanya le batho ba latelang:

Digby Wells Environmental
Janet Mkhabela
Nomoro ea mohala: +2711 789 9495, Nomoro ea fax: +2711 789 9498
Email: [email protected]
Lebokose la Poso: Private Bag X 10046, Randburg, 2125, Johannesburg South Africa

le

Lesotho Lowlands Water Development Project – Phase II
Nthame Monare
788/9 Fairview Avenue
Lower Thetsane
Maseru 100, Lesotho
Nomoro ea mohala: +266 2232 4555
Email: [email protected]

Project No.: LLW6521

Attached Files

File
LLW6521 Advert Draft Sesotho HIA - Final.docx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *